व्हिडिओ

रंगीबेरंगी वितळवलेली फॅब्रिक

वितळलेली स्पिनरेट प्रक्रिया

वितळलेल्या स्पिनरेट प्रक्रिया 2

न विणलेल्या फॅब्रिक उत्पादन ओळ 2

वितळलेल्या स्पिनरेट प्रक्रिया 3

न विणलेल्या फॅब्रिक उत्पादन ओळ 4

पीसणे

स्पुनबॉन्डेड स्पिनरेट प्रक्रिया

न विणलेल्या फॅब्रिक उत्पादन लाइन