सेगमेंट-पाई स्पिनरेट

  • segment-pie spinneret

    सेगमेंट-पाई स्पिनरेट

    सेगमेंट-पाई द्वि-घटक फायबर, एक प्रकारचा पारंपारिक विणलेल्या फॅब्रिकसाठी रासायनिक फायबर आहे जो मोठ्या प्रमाणात कपड्यांसाठी वापरला जातो. स्पिनरेटची गुणवत्ता आवश्यक नसलेल्या फॅब्रिकसाठी वापरली जाणारी पेक्षा जास्त असेल. सेगमेंट-पाई स्पिनरेट आम्ही तयार केलेला बाजारपेठेतून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि दक्षिण-पूर्व आशियाला विकला गेला.